Obsługa kadrowo - płacowa

Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwie związane jest z wypełnianiem szeregu obowiązków nałożonych na pracodawcę przez urzędy i inne instytucje. Spełnienie ich wszystkich wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale i sporego nakładu pracy.

Biuro Finansowo - księgowe przygotowuje dokumenty związane ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i inne wymagane przepisami Kodeksu Pracy. Kontroluje ważność okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji (ZUS Z-3, Z-3a).

Zakres naszych usług to między innymi:

 • prowadzenie niezbędnych dokumentów pracowniczych:
  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • przygotowanie umów o pracę,
  • prowadzenie kart urlopowych,
  • przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania,
  • sporządzanie dla pracowników deklaracji PIT-11, PIT-40 oraz wysyłka do Urzędów Skarbowych,
  • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników z ewidencji ZUS.
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac:
  • wyliczanie składek ZUS,
  • sporządzanie i składanie do ZUS miesięcznych deklaracji,
  • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych,
  • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
  • bieżące informowanie o wysokości zaliczek na podatki i składkach ZUS jakie należy zapłacić za dany okres,
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych z ZUS
 • obsługa refundacji z tyt. zatrudnienia osoby bezrobotnej, absolwenta itd.