Wsparcie biznesu

  • Pomoc w rejestracji i uruchomieniu działalności gospodarczej.
  • Sporządzanie dokumentów rejestracyjnych i aktualizacyjnych dla spółek prawa handlowego (KRS, GUS, US).
  • Wnioski kredytowe, analizy dla instytucji finansowych.
  • Zapytania podatkowe do instytucji skarbowych.
  • Wnioski o dotacje z funduszy UE sporządzanie wniosków o dotacje, refundacje PUP;
  • Sporządzanie sprawozdań GUS;
  • Sporządzanie wniosków o zwrot VAT w budownictwie;
  • Inne czynności w zależności od potrzeb.