Licencje i uprawnienia

Licencja Ministra Finansów nr 42219/2010 wydany przez Ministra Finansów RP potwierdzająca kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

UBEZPIECZENIE OC

Licencja zawodowa w zakresie Zarządzania Nieruchomościami nr 25245 nadana przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki.

Szkolenia w zakresie nieruchomości:

„Prowadzenie inwestycji i zarządzanie budynkami zabytkowymi”

Zasady i sposoby zarządzania nieruchomościami inwestycyjnymi”